İSTANBUL KADIKÖY MODA
PSİKİYATRİ, PSİKOTERAPİ VE DANIŞMANLIK

Moda Mühürdar Caddesinde bulunan muayenehanemizde hastalarımızı ve danışanlarımızı yüz yüze ve online olarak kabul ediyoruz.

Merkezimizde psikiyatrik ve psikolojik değerlendirme, danışmanlık, ilaçla tedavi, terapi ve psiko-eğitim hizmetleri vermekteyiz.

Hem bireysel terapiler hem de grup terapileri alanında çalışmaktayız.

İlk görüşmelerde yapılan psikiyatrik değerlendirme sonrası teşhis sürecinden sonra tedavi planı bilimsel algoritmalara uygun şekilde yapılmaktadır.

Bilimsel algoritmaların rehberliğinde her tedavinin kişisel olduğu ilkesiyle gerektiğinde ilaç tedavisi ya da konuşarak yapılan psikoterapi seanslarıyla tedavi sürecini hastalarımızla ve danışanlarımızla beraber planlamaktayız.

Konuşarak yapılan psikoterapi seanslarının yanında eylemin, sembollerin ve canlandırmanın betimleyici özelliklerine de yer veren psikodramatik teknikleri seanslarımızda kullanmaktayız.

Gerektiğinde ve belirlenen hedefler doğrultusunda yaşantıları derinlemesine incelemek ve tedavi amaçlı müdahalelerde bulunmak üzere varoluşçu psikoterapi, psikodrama ve bireysel tedavilerde kullanılan şekli olan monodrama gibi dinamik yönelim yaklaşımları ya da  bilişsel davranışçı terapi yöntemlerini kullanmaktayız.

İstanbul Kadıköy Moda'da bulunan Psikiyatri ve Psikoterapi merkezimizde hastalarımızın tedavi süreçleri alanında uzman psikoterapistler tarafından, psikiyatrist denetiminde ve rehberliğinde ekip çalışmasıyla yürütülmektedir.

Tedavi süreçlerinin yanında yaşam alanlarında oluşan krizlere müdahale etmek, iletişim ve etkileşim süreçlerini güçlendirmek üzere kurumlara eğitim, danışmanlık, workshop ve grup çalışmaları hizmeti de vermekteyiz.

Merkezimiz sadece bir muayenehane değil aynı zamanda alanda araştırma yapan, alandaki gelişmeleri takip eden, alana fikir ve katkı sunan bir merkez olmayı hedeflemektedir.