root
14 Ekim 2022

Boş Sandalye ve Psikodrama

14 Ekim 2022

Gılgameş Enkidu Yas Modeli/ İnci Doğaner

14 Ekim 2022

Yas Süreci

14 Ekim 2022

Özneye Sahip Olmayan Bir Öznellik

14 Ekim 2022

Arzu/Chantal Jaquet /Otonom Yayınları

14 Ekim 2022

Kirazın Tadı /Abbas Kiyarüstemi

14 Ekim 2022

Barış /Bertolt BRECHT

14 Ekim 2022

Şiirsel Sinema /Andrei Tarkovski

14 Ekim 2022

Nedensellik Üzerine