This is the title

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Nedir?

Bilişsel Davranışçı Terapi, bilişsel terapi ve davranışçı terapinin birleşimi olarak ortaya çıkan bir yaklaşımdır. 

Bilişsel davranışçı terapide amaç bireyin yanlış ve olumsuz bilişlerini değiştirmektir. 

Bilişsel davranışçı terapi, bilişlerin değişmesi ile bireyde olumlu yönde değişimin meydana geleceğini savunur. 

İnsanda bulunan biliş-duygu-davranış-duyum dörtlüsünü birbirinin bağlı bir birer dişli gibi tanımlayan bu yaklaşımın amacı çarktaki bir dişliyi -yani bilişleri- değiştirerek, çarkın diğer dişlilerinde de değişimin yaşanmasını sağlamaktır.

Bilişsel davranışçı terapi yaklaşımında ‘şimdi ve burada’ kavramı üzerinde durulur. 

Bu terapi modeli, bireyin geçmiş olumsuz yaşantılarına odaklanmak yerine, şimdide kalarak şu an var olan problemlerine odaklanır. 

Terapide amaç kişinin güncel olan sorunu üzerine çalışarak, bireyin yaşamında oluşturduğu sınırlılıkları ortadan kaldırmak ve yaşam kalitesini iyileştirmektir.

Bilişsel davranışçı terapi, terapist ve danışanın iş birliğine dayalı bir modeldir. 

Seans aralarında danışanlardan belirli ‘ev ödevlerini’ yerine getirmesi beklenir. 

Bu ev ödevlerinin amacı, seans içerisinde üzerinde çalışılan ve öğrenilenlerin gerçek hayata uyarlanmasını sağlamaktır. 

Diğer birçok yaklaşıma nazaran bilişsel davranışçı terapiler, yapılandırılmış bir terapi yöntemidir. 

Bilişsel davranışçı terapilerde seans süresi 45 ila 60 dakika arasında değişmektedir. 

Bu terapi yaklaşımında süreç 12 ila 18 seans arasında sonuçlanmaktadır ancak terapiye başvuran bireyin ihtiyacına göre bu süre daha uzun sürebilmektedir. 

Bilişsel Davranışçı Psikoterapinin Etkili Olduğu Problemler Nelerdir?
 • Anksiyete bozuklukları
 • Obsesif Kompulsif bozukluk
 • Panik bozukluk
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Yaygın anksiyete bozukluğu
 • Depresyon
 • Sosyal fobi
 • Özgül fobiler (kedi, köpek, yükseklik, su, vb.)
 • Tik gibi çeşitli davranış problemleri
 • Yeme bozuklukları
 • Çeşitli sağlık sorunlarına uyum sağlama
 • Uyku bozuklukları
 • Cinsel işlev bozuklukları
 • Alkol ve madde kötüye kullanımı
 • Somatoform bozukluklar
 • İki uçlu bozukluk (Bipolar bozukluk)
 • Öfke kontrolü
 • Kişilik bozuklukları
 • Ağrı kontrolü
 • Çeşitli sağlık sorunlarına uyum sağlama
 • Uyku bozuklukları