Yaşam, Ölüm ve Psikopatoloji/ Panel Özeti

Psikiyatri & Psikoloji · 10 Kasım 2019 Pazar23. Klinik Eğitim Sempozyumu, Fethiye,2019.
Moderatör: Taner Yılmaz, Fransız Lape Hastanesi,Psikiyatri, Uz.Dr.


Ölümlü Dünya
Ölüme bakış ve ölüm karşısında tutum doğrudan ve dolaylı bir şekilde insanın yaşamına bakışını etkilediği öne sürülmüştür.
Ölüme karşı kaygı duymanın aşırı biçimde ortaya çıkması yaşam için büyük zorluklar yaratabildiği ve insan psikolojisini negatif yönde etkileyebildiği belirtilmiştir.(Yalom, 2000).
Bir yanıyla ölüm düşüncesi kaygı yaratırken diğer yandan insanın dünyada, şimdi ve buradaki varlığına anlam katarak insanı yaşama bağladığı ve daha bütünlüklü, anlamlı, dolu dolu bir yaşam için ufuk açtığı öne sürülmüştür (Gectan, 2002) (Ross, 1997).
Bu bölümde insan hayatında kaçınılmaz son olan ölümün doğada nasıl gerçekleştiği ve normatif bir kavram olarak canlılarda ölüm ele alınacaktır.
İlker Küçükparlak, Serbest Hekim, Psikiyatrist


Kuramların Işığında Yok Eden ve Onaran Ölüm
Freud İlk metinlerinde ölümden bahsetmemesine rağmen yaşamının son dönemlerinde ‘yaşam ve ölüm içgüdüleri’ kavramlarıyla ölüm kavramını daha derinlikli irdelemiştir (Bauman, 2000).
Varoluşçu psikoterapide Yalom ölüm kaygısını temel psikopatoloji kaynağı olarak saymıştır.
İnsanın seçimleri ve özgür iradesi ile ölüme giden bu yolda yaşama anlam katan bir unsur olarak ele alınmıştır.
İnsanın bu yolda varoluşun sınırlılıklarının farkında olarak yaptıkları ile otantik bir yaşamı gerçekleştirilebileceği ya da toplumun normlarıyla otomatik bir yolu tercih ederek nihai sınırlılıklara karşı savunmalar üretebileceği ve hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamayı tercih edebileceği dile getirilmiştir (Yalom, 2000) (Geçtan, 1990).
Yalom ilk anksiyete ve psikopatoloji kaynağı olan ölüme karşı insanın çeşitli savunmalar ürettiğini öne sürerek dinamik bir yaklaşım geliştirmiştir.
Bu bölümde Freud'dan Yalom'a psikoterapi kuramlarında ölümün nasıl ele alındığı tartışılacaktır.
Ezel Yıldırım, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri, As.Dr.


Yaşamın ve Kliniğin Görmediği Transdiagnostik Bir Yapı: Ölüm Kaygısı
Felsefede özellikle batı felsefesinde ölüm kavramının yoğun bir şekilde üzerinde durulmasına karşın, psikolojide 1950lere kadar birkaç bilimsel çalışma dışında ölüm konusuna araştırmalarda doğrudan yer verilmemiştir (Moraglia, 2004).
Ölümün, insan psikolojisinde çok önemli bir belirleyen olan cinsellikle benzer bir kaderi paylaşması şaşırtıcıdır.
Aydınlanma ile beraber insan merakının ve yöneliminin teolojiden pozitif bilimsel açıklamaya kaymasıyla maneviyat içeren değerler ile inançların ele alınmasının terk edilmesini ölüm konusunun bilimsel olarak ele alınmamasının nedenleri olarak öne sürmüşlerdir (Kastenbaum, 2000).
Psikiyatri alanında hem ülkemizde hem de yurtdışında ölüm kaygısı ile psikopatoloji ve psikoterapi uygulamaları ilişkisi üzerine yapılan çalışmaların sayısının az olmasına rağmen, ölüm konusu psikoterapi seanslarında ya da psikiyatrik görüşmelerde çok az rastlanan bir durum değildir.
Bu bölümde psikiyatrik hastalıklar ve ölüm kaygısı ile ilgili çalışmalardan bahsedilecektir.
Ersin Baltacı,Sivas Numune Hastanesi,Psikiyatri, Uz.Dr.


Yaşarken Ölmek, Sosyal Ölüm ve Psikopatoloji
Ölüm her zaman yaşamın dışında bir kavram olarak ele alınsa da bazı hastalıklarda insan yaşarken kimliğini, yönelimini ve dünyaya karşı ilgisini kaybedebilir. Bu bölümde çeşitli psikopatolojiler ve durumların insanı sosyal anlamda "ölü" durumuna getirişinin farklı yönleri ele alınacaktır.
Ejder Akgün Yıldırım, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları HAstanesi,Psikiyatri, Prof. Dr.


Kaynakça
Bauman, Z. (2000). Ölüm ve Ölümsüzlük ve Diğer Yaşam Stratejileri. In: Demirdöven N. İstanbul : Ayrıntı Yayınları.
Gectan, E. (2002). Yasam ve Normal Dışı Davranışlar. İstanbul : Remzi Kitapevi.
Geçtan, E. (1990). Varoluş ve Psikiyatri. İstanbul : Remzi Kitapevi.
Kastenbaum, R. (2000). The psychology of death (3rd ed). New York : NY: Springer.
Moraglia, G. ( 2004). On facing death: Views of some prominent psychologists. Journal of Humanistic Psychology. 44 (3) 337–357.
Ross, K. (1997). Ölüm ve ölmek üzerine. In: Banu Büyükal. İstanbul : Boyner Holding Yayınları.
Yalom, I. (2000). Varoluşçu Psikoterapi,. In: Babayiyit İZ . İstanbul : Kabalcı Yayınları .


Bu Kategorideki Diğer Blog Yazıları


Son Blog Yazıları