Hakkımda

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden Onur Derecesiyle mezun oldum. Lisans eğitim sürecimde, Tübitak-Tüsside tarafından çocuklar için yapılan gönüllülük projesinde ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Altan Atalay’ın çeşitli çalışmalarının araştırma süreçlerinde yer aldım. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından Doç. Dr. Doruk Uysal Irak danışmanlığındaki ‘‘A-tipi kişiliğin iş-aile-özel hayat çatışması ve psikolojik iyi oluş üzerindeki rolü’’ adlı tezimi yazarak mezun oldum. Yüksek Lisans eğitim sürecimde, Özel Fransız Lape Hastanesinde klinik stajımı tamamladım. Aynı süreçte ve sonrasında, Klinik Psk. Dr. Duygu Cantekin süpervizörlüğünde bilişsel davranışçı terapi ekolünde danışan takip ettim. Mesleki gelişimimi sürdürebilmek adına eğitimler almaya devam etmekteyim. 18-60 yaş aralığındaki yetişkin bireylere bilişsel davranışçı terapi ve şema terapi ekollerinden faydalanarak online ve yüz yüze bireysel psikoterapi hizmeti sumaktayım.

 

Eğitimler

 • Süpervizyon Eğitimi (ISST Şema Terapi Sertifikasyon Eğitimi kapsamında, Klinik Psk. Dr. Sevinç Göral Alkan, -devam etmekte)
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi (Dr. Öğr. Üyesi Nevin Dölek, Ekim 2021)
 • Alkol ve Madde Bağımlılığında BDT atölyesi (Datem- Prof.Dr.Ebru Şalcıoğlu, Ekim 2021)
 • Uluslararası Şema Terapi Sertifikasyon Eğitimi (Klinik Psikolog Dr. Bahar Köse Karaca, Eylül 2021)
 • İleri Düzey Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları Eğitimi (Datem- Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu, 11/2020-3/2021)
 • Psikoterapide Metafor Kullanım Eğitimi (Klinik Psikolog İpek Kerestecioğlu, Mayıs 2020)
 • Korona Günlerinde Ruh Sağlığı Çalışanları için Şema Terapi Yaklaşımından Müdahaleler Eğitimi (Klinik Psikolog Dr. Sevinç Göral Alkan, Nisan 2020)
 • Süpervizyon Eğitimi (Bilişsel Davranışçı Terapi-Klinik Psikolog Dr. Duygu Cantekin)
 • Türk Psikologlar Derneğinden alınmış Test eğitimleri:
  -Wechsler-IV IQ Testi, (Weschler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV, 2017)
  -Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Beier Cümle Tamamlama Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Duygu Durum Ölçekleri, Peabody Resim-Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme Testi (2017)
  -Denver- II Gelişimsel Tarama Testi (2018)
  -MMPI (2018)
 • Seminerler:
  -Kitlesel Travmalarda Ruh Sağlığı Sempozyomu (Bahçeşehir PDR, Aralık 2020)
  -Öz Şefkatin Gücü Webinar (Uzm. Psk. Zeynep Selvili ve Psk. Dr. Christopher Germer, Aralık 2020)
  -9. Psikanalitik Bakışlar Kongresi (Boğaziçi Üniversitesi, 2015, Istanbul)
  -Bir Vaka Eşliğinde İlişkisel Psikanaliz Semineri, (Psikodrama ve Grup Terapiler Derneği, 2013, Istanbul)Çalışma Alanları

 • Depresyon
 • Kaygı bozuklukları (Panik bozukluk, Sosyal kaygı bozukluğu, Yaygın kaygı bozukluğu, Özgül fobi)
 • Obsesif kompülsif bozukluk
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Öfke problemi, kişilerarası sorunlar, iletişim sorunları
 • Motivasyon problemi ve erteleme sorunu
 • İlişki problemleri
 • Kayıp ve Yas
 • Kişilik Bozuklukları