This is the title

Gestalt Terapi Nedir?

Tüm psikoterapiler gibi Geştalt terapide de amaç kişinin ruhsal olarak kendisini iyi ve bütünleşik hissetmesini sağlamaktır.

Bu terapi yaklaşımı büyümeyi, gelişmeyi çevre ile uyumlu ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen biri olmayı hedefler.

Sağlıklılık kendi sorumluluklarını üstlenmeyi, kendini gerçekleştirebilmeyi, otantikliği ve olgunluğu tanımlar.

Temel amaç farkındalık kazanmaktır. Farkındalık ile sıkıntıların kaynağına ulaşılabilir.

İhtiyaçların karşılanmasını engelleyen durumlar insanın tamamlanmamış hissetmesine neden olur. 

Tamamlanmamış durumlar, sabit geştaltlar oluşmasına yol açar.

Bu sabit geştaltlar kişinin varoluşunu duygusal, düşünsel ve bedensel olarak etkiler.

Geştalt Almanca bir kelimedir, Türkçe'de örüntü, şekil, bütün, görünüş anlamlarıyla karşılık bulur.

Geştalt yaklaşımına göre bütün parçalarının toplamından daha fazla ve daha farklıdır.

'İnsanlar sadece ilgilerini çeken şeyleri algılarlar ve ilgilerini çeken bu şeyleri bir bütün içinde anlamlandırarak bir geştalt ya da bir figür oluştururlar'

İnsanlar tamamlanmamış işleri tamamlamak ve anlamlandırmak için çaba sarfederler.

Geştalt terapi, varoluşçu, fenomenolojik ve bütüncül bir yaklaşımla insanın hem kendisiyle hem de çevresiyle bir bütün oluşturduğunu varsayar.

Tüm canlılar doğada var olmaya ve varlığını devam ettirmeye, büyüyüp gelişmeye çalışır.

Bu canlılardan sadece insan kendisinin büyümesi ve gelişmesini engelleyecek tutumlar sergileyebilir.

Geştalt terapi bu engelleri ele almayı ve büyüme gelişmeyi hedef olarak kendine koymayı amaçlar

Geştalt Yaklaşımı Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Gestalt psikoterapi yaklaşımı 1940 lı yıllarda Fritz Perls, Laura Perls ve Paul Goodman tarafından geliştirilme başlanmıştır.

Fritz Perls'in ilk kitabı Ego, Açlık ve Saldırganlık (1947) ile bu psikoterapi kuramının farklı yanlarını ilk kez dile getirmiştir.

Freud 'un kuramından etkilenerek çıkan bu yapıt içinde yenilikçi özellikleri de barındırır.

Gestalt kelimesi ne anlama gelir, neden bu isim verilmiştir?

Fritz ve Laura Perls, algı çalışmalarını ve bütüncü bakış açısını içeren Gestalt psikologlarının etkisinde kalarak bu ismi psikoterapi yaklaşımına vermişlerdir.

Gestalt psikologlarının çalışmaları bir psikoterapi tarzı olmanın ötesinde algının fizyolojisi üzerine çalışmaları içinde barındırır, Perls bu çalışmaların etkisinde Gestalt ismini psikoterapi yaklaşımına vermiştir. Gestalt psikoloji ve psikoterapi birbirinden ayrı içeriklere sahiptir.

Gestalt Almanca bir kelimedir Türkçe herhangi bir kelime bu kavramı karşılamamaktadır. O nedenle de Türkçe'de de Gestalt kelimesi kullanarak terminolojik bir anlam kazanmıştır.

Gestalt kelimesi Türkçe'de örüntü, şekil, görünüş, bütün kelimeleriyle açıklanabilir.

Gestalt kelimesi örgütlenmiş bir bütünlük anlamı taşımaktadır.

Örneğin bir bıçak hekimin elinde başka bir anlam taşır katilin elinde bambaşka bir bütünlük oluşturur. 

Her şey bütünlüğüyle, bağlamında ilişkileriyle ele alınmaldır.

Kümeleri,bireyleri  yani bütünlükleri çözümlenebilir parçalarına ayırarak incelemektense bir bütün olarak almayı kendisine ilke edinir.

Bu bağlamda Gestalt yaklaşımın kökeninde yer alan ana kavram bütünlüktür.

Bu yaklaşımın ana mottosu: ' Bütün, parçaların toplamından daha fazlasıdır.'

Gestalt Terapi Yaklaşımın Altında Hangi Bakış Açıları Yatmaktadır?

Varoluşçu Bakış Açısı

Fenomenolojik Bakış Açısı

Bütüncü Bakış Açısı