Özgeçmiş

1985 Üsküdar doğumluyum.

İlk ve ortaokulu Ümraniye Ahmet Yavuz İlkokulu ve Haşim İşcan İlköğretim okullarında okudum.

2004 yılında Kadıköy Anadolu Lisesinden (Maarif Koleji) mezun oldum.

2012 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde lisans eğitimimi tamamladım.

Tıp fakültesini bitirdikten sonra pratisyen hekim olarak mecburi hizmetimi yapmak üzere Ağrı Doğubeyazıt Toplum Sağlığı Merkezine atandım.

Doğubayazıt Devlet Hastanesinde acil doktoru ve Doğubayazıt Karabulak Köyü Sağlık Ocağında aile hekimi olarak mecburi hizmetimi bitirdim. Bu dönemde birimime bağlı 10 köyün birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerini üstlendim.

2014 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde psikiyatri asistanlığına başladım.

2018 yılında psikiyatri uzmanı olarak mecburi hizmet dolayısıyla Sivas Numune Hastanesine atandım.

Sivas Numune Hastanesinde psikiyatri uzmanlığı ve Sivas Toplum Ruh Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi görevlerinde bulundum.

Mecburi hizmetimi yürüttüğüm Sivas'ta psikiyatri, psikoloji ve felsefe okumalarına yoğunluk verdim ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde bu dönemde felsefe yüksek lisansına başladım.

2020 yılında mecburi hizmetlerimi tamamladıktan sonra kamudan ayrılarak İstanbul'da çalışmalarıma devam etme kararı aldım; Kadıköy 'de Moda Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezinin kurucuları arasında yer aldım, hastalarımı ve danışanlarımı kabul etmeye başladım.

2021 yılında itibaren düşünsel üretim alanı olan kurumsal bir kimlik oluşturmak; bilimsel, felsefi ve akademik çalışmaları büyütmek hedefiyle Psikethica Moda Psikiyatri ve Psikoterapi adıyla bir platform oluşturdum. Bu oluşumla seminerler, eğitimler vermeye, podcast ve youtube programları düzenlemeye başladım.

2022 yılında Karşılaşmalar Dergisi adıyla yayın hayatına başlayan psikiyatri, kültür ve sanat dergisinin kurucuları arasında yer aldım.

Kadıköy Moda'da bulunan muayenehanemde hastalarımı kabul etmekte, alan içi eğitim ve süpervizyon hizmetleri vermekte ve akademik çalışmalarımı yürütmekteyim.

Eğitimler ve Kurslar

Katıldığım Önemli Eğitimler ve Kurslar

 1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Kliniği- Tıpta Uzmanlık Eğitimi- Psikiyatri 2014-2018
 2. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi-Tıp Eğitimi. 2005-2012
 3. Abdulkadir Özbek Psikodrama Ensitütüsü- Psikodrama ve Grup Psikoterapileri Eğitimi-(süpervizyon süreçleri hala devam etmekte-7.yıl)
 4. Temel Varoluşçu Analiz,2016-2017. Varoluşçu Akademi,İstanbul (96 saat).
 5. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği- Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi, 2016. (50 saat).
 6. Psikodinamik Psikoterapi Süpervizyonu-Prof. Dr. Mine Özmen- TPD İStanbul Şubesi,2016. (32 saat)
 7. Psikanalize Giriş Seminerleri,2016-2017.İstanbul Psikanaliz Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği.
 8. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Araştırma ve İleri Eğitim Merkezi Travma Terapileri Grubu,2017-2018. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikoterapi Merkezi.
 9. Dünya Sağlık Örgütü Problem Management Plus (PM+)/Sorun Çözme Yaklaşımı Eğitici Eğitimi,2020.
 10. Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozukları Temel Eğitim 1.Kısım, CETAD, 2020.

Konferanslar ve Seminerler

Konuşmacı ya da Panelist Olarak Katıldığım

 

  1. Geçmiş Paradigması Belleğin Kolektif Yönü (2022). 58. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir.
  2. Unutuşun Belleği (2022).1. Uluslararası ve 25. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu/Bahar Kongresi.
  3. Psikiyatride Fark ve Tekrar (2022) 1. Uluslararası ve 25. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu/Bahar Kongresi.
  4. Eleştirel Psikiyatri Okumaları: Fark ve Tekrarın Peşinde Psikiyatri, Özgür Üniversite,2021 Güz Dönemi.
  5. Zihinde Nedensellik Doğada Akışkanlık (2021). 24. TPD Klinik Eğitim Sempozyumu/Bahar Kongresi.
  6. Eleştirel Psikiyatri Okumaları:Anti-Ödip- Arzunun Akışkanlığı. Özgür Üniversite, 2021 Bahar Dönemi.
  7. Pandemide Olağandan Patolojiye Ruhsal Etkilenme ve Toplumsal & Bireysel Korunma (2020). 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Online
  8. Eleştirel Psikiyatri Okumaları: Deleuze ve Guattari - Bir Üretim Süreci Olarak Arzu (2020) . 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Online
  9. İzmir Depremi Sonrası Ortaya Çıkan Belirtilerde Yönlendirme İlkeleri,(2020). İzmir Depremi Sonrası Psikososyal Destek Hizmetleri, Online
  10. Felsefeden Psikiyatriye Köprüler Kurmak: Zihin ile Bedene Bütüncül Bir Yaklaşım (2020) 12. Anksiyete Kongresi, Online.
  11. Spinoza Psikiyatriye Umut Vaad Eder mi? (2020) 6. Psikiyatri Kış Okulu/Antalya.
  12. Mitostan Logosa Ölüm ve Ölüm Kaygısı (2019) 23. TPD Klinik Eğitim Sempozyumu/Bahar Kongresi.
  13. Ekip Çalışması ve İletişim Becerileri (2019-2020).Sivas Numune Hastanesi Yoğun Bakım ve Acil Hemşirelerine Yönelik Sertifikasyon Programı Eğitimi.
  14. Gebelerde Ruh Sağlığı (2019). Sivas İl Sağlığı Müdürlüğü Birinci Basamak Çalışanlarına Yönelik Eğitim.
  15. Psikolojik Dayanıklılık (2019).Sivas Numune Hastanesi 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü- Sivas İl Sağlığı Müdürlüğü.
  16. Kendiliğin Fenomenolojisi ve Ontolojisi (2018) 22. Türkiye Psikiyatri Derneği Klinik Eğitim Sempozyumu/Bahar Kongresi.
  17. Varoluşçu Psikoterapiler (2018). Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi.
  18. İhanet Travması Kavramının Psikososyal Açıdan Değerlendirilmesi (2017) 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi.
  19. Psikiyatrik Hastalıkların Sınıflandırılmasında Boyutsal Yaklaşıma ve Kategorik Yaklaşım (2017) 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi.
  20. Travma ve Dissosiyasyon (2017) Bakırkö Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikoterapi Merkezi.
  21. Psikanalitik Perspektiften Dürtüsellik (2017) Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikoterapi Merkezi.
  22. Heinz Kohut ve Kendilik Psikolojisi (2016). Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikoterapi Merkezi.
  23. Bakırköy'de Asistan Deneyimi (2017) 21. TPD Klinik Eğitim Sempozyumu/Bahar Kongresi.
  24. Psikiyatrik Hastalıklar ve Suç (2016). Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Adli Psikiyatri Kliniği.
  25. Ödül Sistemi ve Madde Kötüye Kullanımı (2015). Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi AMATEM Kliniği.
  26. Şizotipi Merceğinden Şizofreniye Bakış (2015) Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniği.
  27. Bipolar Bozukluk ve Lityum (2015). Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniği.
  28. Şizofreni ve Yeme Bozuklukları (2014). Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Araştırma ve İleri Eğitim Merkezi Çarşamba Seminerleri.

Tez, Çalışmalar ve Posterler

 1. Baltaci, E; Yıldırım, E.A. (2018). Panik Bozukluğunda Çocukluk Ayrılma Anksiyetesi İle Ölüm Kaygısı Arasındaki İlişki.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıpta Uzmanlık Tezi, İstanbul.

 2. Karşıdağ,Ç; Alpay, N; Kaya, D; Baltacı, E; Duran, M (2014). Kendine Gömme(Self-Embedding) Davranışı Üzerine Bir Olgu Sunumu. 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi.

 3. Alpay, N; Baltacı, E. (2014) Şizofreni ve Anoreksiya Nervoza Eşhastalınımı Üzerine Olgu Sunumu .50. Ulusal Psikiyatri Kongresi.

 4. Covid-19 Pandemisinden Ruhsal Salgına, Ersin Baltacı & Önder Küçük(2020). Havan Dergisi, İstanbul Eczacı Odası Yayını.

 5. Covid-19 Pandemisinin Çocuklar ve Gençlerdeki Etkileri, Önder Küçük & Ersin Baltacı(2020). Havan Dergisi, İstanbul Eczacı Odası Yayını. 

 6. Covid-19 ve Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı, Ersin Baltacı (2020) Türk Tabipleri Birliği COVID-19 Altıncı Ay Değerlendirme Raporu.

 7. Spinoza’nın Merceğinden Bakmak, Ersin Baltacı (2022). Karşılaşmalar Kültür, Sanat, Felsefe ve Psikiyatri Dergisi, Güz Sayısı.

Aldığım Görevler

 1. Türk Tabipleri Birliği/ İstanbul Tabip Odası Üyesi
 2. Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi Üyesi
 3. Kadıköy Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Üyesi
 4. Türkiye Psikiyatri Derneği Psikiyatri ve Felsefe Çalışma Birimi Koordinatörlüğü, 2018-2020.
 5. Türkiye Psikiyatri Derneği Psikiyatri ve Felsefe Çalışma Birimi Eş Koordinatörlüğü,2020-.
 6. İstanbul Tabip Odası ve SES Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Temsilcisi, 2014-2018

İlgi ve Çalışma Alanlarım

 1. Travma Terapileri
 2. Varoluşçu Terapi
 3. Psikodrama ve Monodrama
 4. Psikiyatri ve Felsefe
 5. Psikopatoloji Çalışmaları
 6. Bireysel Terapiler
 7. Grup Terapileri
 8. Kaygı Bozuklukları
 9. Depresyon
 10. Şizofreni
 11. Bipolar Bozukluk

Konferanslar ve Seminerler

Panelist ya da Konuşmacı Olarak Katıldığım Konferans ve Seminerler

 1. Zihinde Nedensellik Doğada Akışkanlık (2021). 24. TPD Klinik Eğitim Sempozyumu/Bahar Kongresi.
 2. Eleştirel Psikiyatri Okumaları:Anti-Ödip- Arzunun Akışkanlığı. Özgür Üniversite, 2021 Bahar Dönemi.
 3. Pandemide Olağandan Patolojiye Ruhsal Etkilenme ve Toplumsal & Bireysel Korunma (2020). 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Online
 4. Eleştirel Psikiyatri Okumaları: Deleuze ve Guattari - Bir Üretim Süreci Olarak Arzu (2020) . 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Online
 5. İzmir Depremi Sonrası Ortaya Çıkan Belirtilerde Yönlendirme İlkeleri,(2020). İzmir Depremi Sonrası Psikososyal Destek Hizmetleri, Online
 6. Felsefeden Psikiyatriye Köprüler Kurmak: Zihin ile Bedene Bütüncül Bir Yaklaşım (2020) 12. Anksiyete Kongresi, Online.
 7. Spinoza Psikiyatriye Umut Vaad Eder mi? (2020) 6. Psikiyatri Kış Okulu/Antalya.
 8. Mitostan Logosa Ölüm ve Ölüm Kaygısı (2019) 23. TPD Klinik Eğitim Sempozyumu/Bahar Kongresi.
 9. Ekip Çalışması ve İletişim Becerileri (2019-2020).Sivas Numune Hastanesi Yoğun Bakım ve Acil Hemşirelerine Yönelik Sertifikasyon Programı Eğitimi.
 10. Gebelerde Ruh Sağlığı (2019). Sivas İl Sağlığı Müdürlüğü Birinci Basamak Çalışanlarına Yönelik Eğitim.
 11. Psikolojik Dayanıklılık (2019).Sivas Numune Hastanesi 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü- Sivas İl Sağlığı Müdürlüğü.
 12. Kendiliğin Fenomenolojisi ve Ontolojisi (2018) 22. Türkiye Psikiyatri Derneği Klinik Eğitim Sempozyumu/Bahar Kongresi.
 13. Varoluşçu Psikoterapiler (2018). Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi.
 14. İhanet Travması Kavramının Psikososyal Açıdan Değerlendirilmesi (2017) 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi.
 15. Psikiyatrik Hastalıkların Sınıflandırılmasında Boyutsal Yaklaşıma ve Kategorik Yaklaşım (2017) 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi.
 16. Travma ve Dissosiyasyon (2017) Bakırkö Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikoterapi Merkezi.
 17. Psikanalitik Perspektiften Dürtüsellik (2017) Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikoterapi Merkezi.
 18. Heinz Kohut ve Kendilik Psikolojisi (2016). Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikoterapi Merkezi.
 19. Bakırköy'de Asistan Deneyimi (2017) 21. TPD Klinik Eğitim Sempozyumu/Bahar Kongresi.
 20. Psikiyatrik Hastalıklar ve Suç (2016). Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Adli Psikiyatri Kliniği.
 21. Ödül Sistemi ve Madde Kötüye Kullanımı (2015). Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi AMATEM Kliniği.
 22. Şizotipi Merceğinden Şizofreniye Bakış (2015) Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniği.
 23. Bipolar Bozukluk ve Lityum (2015). Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniği.
 24. Şizofreni ve Yeme Bozuklukları (2014). Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Araştırma ve İleri Eğitim Merkezi Çarşamba Seminerleri.

Tez, Çalışmalar ve Posterler

 1. Baltaci, E; Yıldırım, E.A. (2018). Panik Bozukluğunda Çocukluk Ayrılma Anksiyetesi İle Ölüm Kaygısı Arasındaki İlişki.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıpta Uzmanlık Tezi, İstanbul.
 2. Karşıdağ,Ç; Alpay, N; Kaya, D; Baltacı, E; Duran, M (2014). Kendine Gömme( Self-Embedding) Davranışı Üzerine Bir Olgu Sunumu. 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi.
 3. Alpay, N; Baltacı, E. (2014) Şizofreni ve Anoreksiya Nervoza Eşhastalınımı Üzerine Olgu Sunumu .50. Ulusal Psikiyatri Kongresi.

Aldığım Görevler

 1. Türk Tabipleri Birliği/ İstanbul Tabip Odası Üyesi
 2. Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi Üyesi
 3. Kadıköy Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Üyesi
 4. Türkiye Psikiyatri Derneği Psikiyatri ve Felsefe Çalışma Birimi Koordinatörlüğü, 2018-2020.
 5. Türkiye Psikiyatri Derneği Psikiyatri ve Felsefe Çalışma Birimi Eş Koordinatörlüğü,2020-.
 6. İstanbul Tabip Odası ve SES Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Temsilcisi, 2014-2018

İlgi ve Çalışma Alanlarım

 1. Travma Terapileri
 2. Varoluşçu Terapi
 3. Psikodrama ve Monodrama
 4. Psikiyatri ve Felsefe
 5. Psikopatoloji Çalışmaları
 6. Bireysel Terapiler
 7. Grup Terapileri
 8. Kaygı Bozuklukları
 9. Depresyon
 10. Şizofreni
 11. Bipolar Bozukluk