DEPRESİF BOZUKLUKLAR


Distimi, İnatçı Depresif Bozukluk


En az iki yıl süreli hemen her gün yaklaşık gün boyu süren depresif duygudurumun varlığı ile giden bir rahatsızlıktır. Belirtiler genellikle ergenlik döneminde ve ya erken yetişkinlik döneminde başlar. Belirtiler major depresyonun belirtilerine benzemekle beraber major depresyon tanı ölçütlerini karşılamamaktadır. Major depresyon tanı ölçütlerini karşılamıyor olması hastalığın hafif bir hastalık olduğu anlamına gelmemelidir. Distimi tanı konulamadığı zaman kalıcı problemlere neden olabilir ve insanın yaşamını derinden etkileyebilir.

Distimi tanısı konması bu kişilerin major depresyona göre terapiden daha fazla fayda gördüğü gerçeğinden dolayı önemlidir.

Erken yaşta başlaması ve uzun süreli bir rahatsızlık olduğundan dolayı kişinin gelişimini etkileyebilir. Uzun süren yetersizlik hissi, kişinin kendisi ile ilgili olumsuz düşünceler üretmesine neden olabilir. Genel bir ilgi azlığı çevredeki uyaranları azaltmaya yönelik bir tutuma dönüştüğünde , duygu durumunu düzeltecek etkinliklerden kaçınma azalabilir. Etrafında kendisine destek olacak insanlardan uzaklaşmasına ya da insanları çevresinde uzaklaştırmasına neden olabilir.

Süreğen depresyonla baş etmek için alkol ya da madde kullanması durumu daha karmaşık hale getirebilir.

Rahatsızlığın erken tespiti ve tedavisi önemlidir, kişinin yaşamında ciddi fark yaratabilir.