Sınır (Borderline) Kişilik Bozukluğu


Borderline (Sınır) Kişilik Bozukluğu Nedir?


Borderline (sınır) kişilik bozukluğu olan bireyler nevroz ve psikoz sınırındadır. 


Olağandışı değişken duygulanım, duygu durum, davranış, nesne ilişkileri ve kendilik imajı ile karakterize bir psikiyatrik hastalıktır. 


Borderline kişilik bozukluğu olan bireyler neredeyse her zaman bir kriz durumundadır. 


Duygu durum dalgalanmaları yaygındır. 


Hastalar bir anda tartışmacı, daha sonra depresif olabilir ve sonrasında hiçbir şey hissetmediklerini ifade edebilirler. 


Hastaların tam bir psikotik dönemden ziyade, kısa süreli psikotik dönemleri vardır. 


Davranışları çoğu zaman kestirilemez ve başarıları çoğu zaman yeteneklerine göre daha azdır. 


Bu davranış sorunlarının başlangıcı ergenlik ya da genç erişkinlik dönemlerine rastlar. 


Davranış örüntüsü değişime dirençlidir ve süreklilik gösterir. 


Kalıtsal veya çevresel olabileceği gibi hem kalıtsal hem de çevresel etkenler bu bozukluklara neden olabilir. 


Kişilik bozuklukları, aile içi ilişkilerde, sosyal ve mesleki uyumda önemli kayıplara yol açar.


Sınır (Borderline) Kişilik Bozukluğu ile ilgili diğer yazılar

Borderline (Sınır) Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?
Borderline (Sınır) Kişilik Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir?