Şizoid Kişilik Bozukluğu


Şizoid Kişilik Bozukluğu Nedir?


Şizoid kişilik bozukluğu olan kişiler, diğer insanlardan uzak durur ve sosyal ilişkilere karşı ilgisizdirler. 


Genellikle yalnız etkinlikleri tercih ederler ve nadiren güçlü duygular yaşarlar. 


Daha çok toplumsal ilişkilerden kopma ve kişilerarası ilişkilerde duygularını kısıtlı gösterme bu hastalığın yaygın örüntüsüdür. 


Neredeyse her zaman tek başına etkinliklerde bulunmayı yeğler. 


Birinci derece akrabaları dışında yakın arkadaşları ya da sırdaşları yoktur. 


Duygusal olarak da genellikle soğuktur, kopuktur ve tekdüze duygulanımları vardır.


Şizoid Kişilik Bozukluğu ile ilgili diğer yazılar

Şizoid Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?
Şizoid Kişilik Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir?