Tütün-Sigara ile İlgili Bozukluklar


Sigara ve Tütün Bağımlılığı Nedir?


Bağımlılık; tolerans geliştirme, yoksunluk, niyet edilenden daha fazla madde kullanmak, başarısız bırakma girişimleri, kullanılan madde yüzünden fiziksel ve psikolojik sorunların kötüleşmesi, işte ve ilişkilerde sorunlarla karşılaşmak gibi türlü belirtilerle karakterize çok ciddi bir madde kullanım bozukluğudur. 


Bağımlılığın geliştirildiği maddelere göre de kullanım bozuklukları çeşitlilik göstermektedir. 

En yaygın madde kullanım bozukluğu, sigara/tütün bağımlılığıdır.


Sigara dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur. 


Yüksek oranda nikotin içeren bir tüketim aracı olarak eroin ve kokain kadar şiddetli bağımlılık yapma potansiyeline sahiptir. 


Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) bağımlılığı, ‘düzenli olarak günde bir sigara içme’ olarak tanımlamış, sigarayı “dünyanın en hızlı yayılan ve en uzun süren salgını” olarak gördüğünü ifade etmiştir. 


Sigara içme alışkanlığı gelişmiş ülkelerde azalmakta iken, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde sigara tüketimi her yıl artış göstermektedir. 


Günümüzde erişkinlerin yaklaşık üçte birinin sigara içtiği ve kadın nüfusunda sigara içme oranının giderek arttığı bilinmektedir. 


Tütün-Sigara ile İlgili Bozukluklar ile ilgili diğer yazılar

Sigara ve Tütün Bağımlılığının Tedavisi?