Bipolar Bozukluk 1 ve Mani


Bipolar Bozukluk 1 Ne Demektir?


Bipolar Bozukluk 1, mani ve depresyon dönemleriyle seyreder.

Maninin bulunması temel özelliğidir.

Tipik olarak bilinen bipolar bozukluk genelde Bipolar Bozukluk 1'dir.

Mani dönemi dışardan farkedilecek düzeydedir. 

Depresyon daha az fark edildiği için genelde hastalar depresyon döneminde başvurmadan kendi içlerinde hastalığı yaşarlar. 

Bu da tedavinin gecikmesine neden olur.

Bipolar I bozukluk, mizaç değişiklikleri kişinin mesleki yaşamını, okul başarısını ve sosyal ilişkilerini bozacak düzeyde ciddidir. 

Bipolar I bozuklukta, bireyde mani denilen mizacın şiddetli düzeyde yükseldiği coşkunluk dönemlerinin yanı sıra mizacın düştüğü ve çökkün seyrettiği şiddetli depresyon dönemlerine rastlanır.

Bipolar I bozukluk için kişinin hayatı boyunca tek bir manik epizod geçirmiş olması yeterlidir. 


Bipolar Bozukluk 1 ve Mani ile ilgili diğer yazılar

Bipolar Bozukluk Nedir?
Bipolar Bozukluk Belirtileri Nelerdir?
Mani Belirtileri Nelerdir?
Bipolar Depresyon Belirtileri Nelerdir?
Bipolar Bozukluğun Nedenleri Nelerdir?
Bipolar Bozukluk Nasıl Tedavi Edilir?