Başka Tıbbi Duruma Bağlı Depresif Bozukluklar


Hangi Tıbbi Durumlar Depresif Duygulara Neden olabilir?


Genel tıbbi duruma bağlı depresif duyguların tespit edilmesi kritik öneme sahiptir.

Bu tespit tedavide ciddi değişiliklerin oluşmasına neden olur.

Özellikle endokrin hastalıklar, nörolojik hastalıklar, vitamin eksiklikleri, anemi gibi durumlar dışlanmalıdır.

Yaşlı hastalarda pnömoni (zatüre) depresif şikayetlere neden olabilir akılda tutulmalıdır.

Genel tıbbi duruma bağlı depresif belirtiler ortaya çıkmışsa birincil yapılması gereken altta yatan hastalığın tedavisidir.


Başka Tıbbi Duruma Bağlı Depresif Bozukluklar ile ilgili diğer yazılar