Konversiyon Bozukluğu


Konversiyon Bozukluğu Nedir?


Konversiyon bozukluğu, herhangi bir fiziksel neden olmaksızın bayılma, duyu kaybı ya da felç gibi bir takım nörolojik belirtilerin kişinin kontrolü dışında ortaya çıkmasıyla karakterize bir psikiyatrik hastalıktır. 

Konversiyon bozukluğu çeşitli ruhsal sıkıntıların (üzüntü, korku, utanç, öfke) bedensel sorunlara (konuşamama, bayılma, felç, güçsüzlük, duyu kaybı vb) dönüşmesi anlamına gelir. 

Bu hastalarda yapılan bütün tetkik ve incelemelere rağmen bu belirtilere neden olabilecek bir bedensel hastalık bulunamaz. 

Konversiyon bozukluğu çeşitli ruhsal zorlanmalar karşısında bazı bireylerin tepki verme biçimidir, yani kişinin başa çıkamadığı sorunlar, çevresel olaylar olduğunda bu duruma verdiği tepki biçimidir. 

Kişinin olumsuz yoğun duygulardan geçici olarak uzaklaşmasını sağlayan bir korunma düzeneğidir.

Ülkemizde sık görülen bir ruhsal hastalıktır. 

Kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat fazla görülmektedir. 

Her yaşta görülebilir, çocuklarda da nadiren görülebilir, sıklıkla ergenlik ve gençlik döneminde ortaya çıkmaktadır. 

10 yaşın altında ve 35 yaşın üstünde seyrek görülmektedir.

Konversiyon bozukluğu tedavi edilebilir bir sağlık sorunudur. 

Tedaviye erken başlanması ve düzenli aralıklarla takibinin sağlanması tedaviden alınan verimi artıracaktır. 

Tedavide psikoterapi ve ilaç depresyon belirtilerinin şiddetine, sıklığına ve süresine bağlı olarak beraber ya da ayrı ayrı kullanılmaktadır.


Konversiyon Bozukluğu ile ilgili diğer yazılar