Bağımlı Kişilik Bozukluğu


Bağımlı Kişilik Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?


Bağımlı kişilik bozukluğuna sahip insanlar sürekli ihtiyaç halinde olan, pasif, muhtaç ve yapışkan davranışlar sergilerler. 

Bu kişilerde ayrılık korkusu vardır ve bu sebeple başkaları tarafından istismara açık hale gelirler.

Bu hastalığa sahip kişilerde görülen diğer belirtiler aşağıda sıralanmıştır:

 • Günlük hayattaki kararlar da dahil olmak üzere (kıyafet seçimi, yemeğe gidilecek yere karar verme vb.) herhangi bir konuda karar almakta sıkıntı yaşarlar ve karar almada her zaman bir başkasının tavsiye ve fikrini almaya muhtaç hissederler.
 • Yetişkin hayattaki sorumluluklardan pasif ve yardıma muhtaç davranarak uzak dururlar giyilecek kıyafet, yemeğe gidilecek yer gibi konularda eşinin ya da arkadaşının fikrine bağımlıdırlar.
 • Kişide yüksek derecede ayrılık ve terk edilme korkusu vardır. 
 • Bu sebeple ilişkileri bittiğinde çok sıkıntı çeker ve harap olmuş hissederler. 
 • Ayrılığın verdiği yalnız kalma hissine dayanamadıkları için kısa sürede bir başka birini bularak ona bağımlı hale gelirler.
 • Bağımlı kişilik bozukluğuna sahip kişilerde eleştirilmeye karşı yüksek hassasiyet vardır.
 • Olaylar karşısında olumsuz düşünür, aciz hissederler ve öz güvenleri azdır. 
 • Hatta kendilerine bakabilecek kadar yeterli olmadıklarını düşünürler.
 • Başkalarını kaybetme korkusu yaşadıkları için onlarla aynı fikirde olmaya yatkınlardır ve farklı düşünseler bile bunu ifade etmezler.
 • Yalnız kalmak konusunda yetersizdirler.
 • Başkaları tarafından kötü kullanılmaya ve istismar etmeye açıktırlar ve bu davranışları iyi tolere ederler.
 • Hayallere dalıp gitmeye yatkındırlar.


Bağımlı Kişilik Bozukluğu ile ilgili diğer yazılar

Bağımlı Kişilik Bozukluğu Nedir?
Bağımlı Kişilik Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir?