Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu


Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?


Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olan kişilerde sıklıkla görülen belirtiler

  • Listeler yapma konusunda aşırı takıntıdırlar (genellikle küçük detaylara kadar listeler yaparlar).

  • Aşırı mükemmeliyetçilikleri yüzünden, bir işin ayrıntılarıyla uğraşmaktan, onu tamamlayamazlar.

  • Birlikte çalıştıkları kişi, işleri tam olarak istedikleri gibi yapmayı kabul etmedikçe, görevleri devretme veya paylaşma konusunda isteksizlik gösterirler.

  • Kişisel ahlaki ve etik kurallara sıkı sıkıya bağlıdırlar ve başkalarını anlamak için toleranslarının çok azdır.

  • Genellikle tutumlu ve hatta cimri olma eğilimindedirler.

  • Bir şeyleri atmayı reddederek istifleme davranışları sergileyebilirler.


Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu ile ilgili diğer yazılar

Obsesif Kişilik Bozukluğu Nedir?
Obsesif Kişilik Bozukluğu ile Obsesif Kompulsif Bozukluk Arasında Ne Fark Vardır?
Obsesif Kişilk Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir?