Hatice Aslan

Klinik Psikolog & Psikoterapist

Hatice Aslan

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladı.

Boğaziçi Üniversitesindeki psikoloji eğitimi esnasında değişim öğrencisi olarak gittiği Tilburg Üniversitesi’nde bir dönem eğitim aldı.

Lisans mezuniyetinin ardından, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Kültürel İncelemeler yüksek lisans programını bitirdi.

Kültürel İncelemeler alanında çalışırken; psikanaliz, felsefe ve sinema başta olmak üzere çeşitli alanlarda araştırmalar ve okumalar yaptı.

Akademik ve kuramsal alanda çalışmalarını yürütürken bir yandan da uygulama alanı olarak Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji’de yüksek lisans eğitimine başladı.

2020-2021 yıllarında Arel Üniversitesi Psikoloji bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Üç dönem boyunca kültürel psikoloji, psikoterapi teorileri ve Lacancı psikanalitik kuram hakkında dersler verdi.

Ağırlıklı olarak psikodinamik, psikanalitik yaklaşım ile çalışmakla birlikte, danışanın tanısı ve tedavi ihtiyacına göre farklı psikoterapi ekollerinden faydalanmaktadır.

Lacancı psikanaliz ile özel olarak ilgilenmektedir ve bu alanda yer alan çeşitli okuma gruplarını, seminerleri ve araştırmaları takip etmektedir.

2021 yılı itibariyle psikoterapi çalışmalarını yürütmek üzere, Kadıköy Moda’da bulunan Psikethika İstanbul Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi ekibine katılmıştır.

Merkezde Uzm. Dr. Ersin Baltacı’nın süpervizörlüğünde hasta ve danışan takibi yapmakta ve psikoterapi süreçlerini yürütmektedir.

KLİNİK EĞİTİMLER

 • İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde, Özgür Öğütcen’in süpervizyonu eşliğinde, psikodinamik yaklaşımlı psikoterapi çalışmaları
 • Fransız Lape Hastanesi’nde klinik gözlem
 • MMPI ve Klinik Testler Eğitimi
 • Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nde Bengi Pirim Düşgör’ün yürütücülüğünü yaptığı Rorschach Testi ve TAT Eğitimi
 • Lacancı Forum Psikanaliz Derneği’nde; Özgür Öğütcen, Ceren Korulsan ve Zehra Eryörük tarafından 2017-2018 döneminde yürütülen “Psikanaliz Eğitimi Programı’na” katılım

İLGİ ve ÇALIŞMA ALANLARI

 • Psikanaliz
 • Lacancı Psikanaliz
 • Psikodinamik Terapiler
 • Bireysel Terapiler
 • Felsefe
 • Kültürel Çalışmalar
 • Psikoloji ve Felsefe
 • Psikopatoloji Çalışmaları
 • Kaygı Bozuklukları
 • Depresyon
 • Psikolojik Testler
 • Sinema ve Psikoloji