Tedavi süreci ilaçla tedavi ve psikoterapiler olmak üzere iki bileşeni olan bir süreçtir.

Psikoterapi ve tedavi süreci tanısal değerlendirme yapıldıktan sonra hasta ve hekimin işbirliği ile ortak kararla başlar.

Başlangıç seanslarında psikiyatrik değerlendirmeden sonra çerçeve ve kurallar konuşulur ya da hastaya yazılı olarak bilgi verilir.

Eğer ilaç kullanılacaksa neden bu ilacın seçildiği, ilacın etkiliği, ortaya çıkabilecek yan etkiler konusunda hastaya bilgi verilir.

Başlangıç seanslarında seansın ücreti, yeri, zamanı, süresi, iptal etmenin koşulları, hangi durumlarda seans dışı iletişim kurulabileceği gibi konular netleştirilir.

Bu süreçte hasta hekimin mesleği ve eğitimleri hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir.

Günümüzde kişisel web siteleri hastaların hekimlerinin mesleği, uzmanlık alanları, aldığı eğitimler konusunda bilgi almalarında kolaylık sağlamaktadır.

Yine de hastanın aklına takılan herhangi bir soru olduğunda hasta hekimine ya da psikoterapistine rahat bir şekilde zihnine takılan soruları sorabilmelidir.

Tedavi süreci başladığında sürecin gidişatı hakkında her zaman hastaya bilgi verilir ve hastanın onayı alınır.

Tedavi işbirliği içinde giden bir süreç olduğu için hasta ile birlikte tedavi planı belirlenir.

Tedavi her zaman kendi içinde kişisel özellikler barındırır.

Hasta hekim görüşmesinde görüşmenin şekli ve ne kadar sürelik bir tedavi planlandığı, hedeflerin ve yöntemin ne olduğu konusunda hasta bilgilendirilir.

Hastalar süreçte etkin rol alır.

Hiç kimse hayati tehlike taşıyan zorunlu haller dışında psikiyatrik görüşmeye zorlanamaz.

Hasta dilediği zaman hekimini değiştirebilir, tedavi sürecini sonlandırabilir.

Fakat terapi süreçlerinde terapiye dair zaman zaman duygulanımsal aktarımlar gelişebilir.

Bu durumlarda önerim, varolan problemi hekiminizle ya da terapistinizle paylaşmanız ve terapiye dair oluşan duygularınızı hekimizle ya da psikoterapistinizle konuşmanızdır.

Bilinmelidir ki bu paylaşımlar çoğu zaman tedavinin bir parçası olabilir, üzerine konuşulması terapideki tıkanıklıkların açılmasında yol gösterici olabilir.

Psikoterapinin olağan akışında başlangıç aşaması olduğu gibi sonlandırılış aşaması da bulunur. 

Sonlandırılış aşaması terapi sürecinin ele alındığı birkaç seanstan birkaç aylık seanslara kadar değişebilir.