Psikiyatride radyolojik görüntüleme ortaya çıkan davranış bozukluklarının organik nedenini araştırmak için kullanılır.

Bazı tıbbi hastalıklar yada nörolojik hastalıklar psikiyatrik semptomlarla kendisini gösterebilir.

Bu gibi durumlarda deneyimli bir klinisyen ayırıcı tanısında daima organik hastalıkları aklının bir köşesinde tutar.

Bu gibi durumlarda ülkemizde sıklıkla Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI), Bilgisayarlı Tomografi (BT) kullanılmaktadır.

Epilepsi gibi hastalıkların ayırıcı tanısında da da EEG nin önemli bir yeri vardır.