Psikodrama Nedir?

Psikodrama Nedir?


Psikodrama, bireylerin ruh dünyasını eyleme dökmesine dayanır. 

Geçmiş yaşantılar, korkular, rüyalar, ilişkiler, günlük yaşantılar gibi birçok konu Psikodrama sahnesinde çalışılmaktadır. 

Psikodrama eylem, spontanlık ve yaratıcılık ilkelerinden temellenir. 

Psikodrama sahnesinde, şimdi ve güncel problemler sahnelenebileceği gibi geçmiş ve travmatik anılarda sahnelenebilmektedir. 

Kendini geliştirmek isteyen, ruhsal geçmişi ile yüzleşmek isteyen, günlük yaşam sorunlarıyla baş etmekte zorlanan herkes katılabilir. 

Aynı zamanda çocuk, ergen ve yetişkin olmak üzere her yaş grubundan bireylerin katılımına açıktır.

Psikodrama yapısı gereği, bir grup terapisi yöntemidir.

 Ortalama 10-12 kişiden oluşan grupların her hafta 2.5 saat süren toplanmaları şeklinde ilerler. 

Her hafta farklı grup üyelerinin yaşantılarının canlandırıldığı bu yöntemde, bireylere oyun esnasında yaşanan spontanlık sayesinde günlük hayatta karşılaşabilecekleri sorunlara nasıl spontan yaklaşabilecekleri kazandırılmaya çalışılır. 

Monodrama Nedir?

Monodrama temelde bireysel bir Psikodrama yöntemidir. 

Psikodrama ile benzer felsefi temele oturmaktadır. 

Ancak psikodramadan farklı olarak bir grup terapisi yöntemi değildir. 

Monodramada, psikodrama teknikleri bireysel terapi yapısına uygun bir hale getirilmiştir. 

Psikodramadan farklı olarak, monodramada canlandırmalar, sahnelendirmeler yapılırken boş sandalyeler ve terapi odasında bulunan eşyalar kullanılır.

Psikodrama ve monodrama, canlandırmalar vasıtasıyla, bireylerin güncel ve geçmiş çatışmalarını veya geleceğe dair beklenti ve kaygılarını ele alarak hazırlar ve bireylerin başa çıkma becerilerini geliştirmesini sağlar. 

Psikodrama ve monodrama travma, kayıp ve yas durumlarında, ruhsal dünyamızla ilgili bitmemiş işlerimizde, ilişki problemlerinde, psikosomatik şikayetlerde bireysel farkındalık kazanmak isteyenler için en uygun ortamı sağlar. 

Aynı zamanda madde bağımlılarının tedavisinde, yeme bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, kişilik bozuklukları ve cinsel tacize uğrayan kimselerin tedavisinde kullanılabilir.

Psikodrama İle Diğer Terapiler Arasındaki Fark Nedir?

Zoli FiguschRosildaAntonio Bireysel Psikodrama adlı kitabında psikodrama diğer terapiler arasındaki uygulamaya yönelik farktan bahsedilir.


Birçok terapi yönteminde oturduğumuz yerde ya da divanda yaşantılardan bahsedilirken, psikodramada yaşantılar sahnelenir. Sahneleme ile yaşantılar yeniden canlandırılır ve yeniden üretilir.

"Hareketsiz oturulduğunda beden gerçeklere yabancı kalmaya devam eder.

Sahnede ise beden hareket eder ve kendisini ifade eder.

Mimikler duygularını ortaya koyar; yürürken kendi hayal dünyasına girer ve üretmeye başlar.

Beden hareket halindedir ve dramatik eylemin 'sanki'si içinde hayal gücüyle sahne arasında bir köprü yaratır.

Rolleri oynayarak durumu yeniden yaşamaktan fazlasını yapar; gözlemleme yeteneğiyle durumu eleştirel olarak deneyimler. Kendi eylemleri üzerinden bunları yorumlar ve anlamlandırır...(yeniden etkileşime girer)..

Bir sahneyi dramatize ederken, birey hikaye anlatmaktan fazlasını yapar, onu yeniden yaratır..

Etkileşim yalnızca bireyin ruhunun bir potansiyeli değildir, kişiyi ve ilişkilerini kuran şeydir.

Etkileşim, kişinin yarattığı değil, kişiyi yaratan unsurdur.."