Genel Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezlerinde Kurallar Nelerdir?

Her psikoterapistin uyması gereken mesleki etik kurallar mevcuttur.

Hekimlik kuralları ve etik ilkeleri terapi seanslarında da geçerlidir.

Bu kurallar şu şekilde özetlenebilir:

  • Her terapist hastasına mesleki özen göstermek zorundadır. Hastanın bilgi sahibi olmamasını, çaresizliğini kötüye kullanamazlar. 

  • Hastalarına tedavi süreci hakkında bilgi vermelilerdir.

  • Terapinin neden gerekli olduğu,Tedavinin türü, planı, alternatif tedavi yolları, tedavinin riskleri, ücretlendirmesi, hangi şartlarda ücretin ödeneceği, seansın süresi ve sıklığı, her zaman mümkün olmasa da genel hatlarıyla tedavinin süresi hakkında hastalara bilgi vermek gerekir

  • Her tedavi için hastanın onayı alınmalıdır.

  • Her terapistin sır saklama yükümlülüğü vardır.

  • Her hastanın terapistini seçme ve değiştirme hakkı vardır.

  • Terapistler hastadan aldıkları bilgileri kişisel çıkarları için kullanamaz.

  • Psikoterapistlerin hastalarıyla her türlü cinsel yakınlaşması yasaktır.

  • Psikoterapistler; hastalarına cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, sosyal statü, milliyet, etnikköken, politik görüş ve din açısından saygı duymak zorundadır. Bu özellikleri nedeniyle hiçbir hastaya ayrımcılık yapamaz.

  • Psikoterapistlerin mesleğini icra ettikleri mekânlar, özel yaşam alanlarından ayrıolmak zorundadır.

Bu genel kurallar dışında her psikoterapi ekolünün kendi içinde belirlediği sınırlar ve kurallar olabilir.

Bu kurallar görüşmenin yapılacağı zaman, yer, süre, ücretlendirme, hangi koşullarda ücretin talep edileceği, seansların nasıl iptal edileceği gibi özel kuralları içerir.

Psikethica İstanbul Psikiyatri & Psikoterapi Merkezi Kuralları Nelerdir?

Bir üst başlıkta "Genel Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezlerinde Kurallar Nelerdir?" başlığında belirtilen uyulması gereken mesleki kurallar merkezimizde de geçerlidir.

Bunun yanında merkezimize başvuran hastalarımıza aşağıdaki bilgilendirme ve onay formu yazılı olarak sunulur.


Psikethica İstanbul Psikiyatri & Psikoterapi Merkezine Hoş Geldiniz.

Birimimizde ruhsal durumların teşhisine ve sağaltımına yönelik psikiyatrik değerlendirme, ilaçla tedavi ve psikoterapi hizmetleri verilmektedir.

Bu hizmetler ağırlıklı olarak bireysel görüşmeler, aile ve çift  görüşmeleri ve grup terapileri şeklinde yapılmaktadır. 

İşleyişle ilgili aşağıdaki sıralanan hususları bilginize sunarız:

1. Hizmetlerimiz merkezimizde çalışan alanında uzman klinisyenler tarafından yürütülmektedir.

2. Tedavi süreci ön görüşme ile beraber  1-3 seans sürebilen başlangıç tıbbi ve psikolojik değerlendirmelerle başlamaktadır, sonrasında hastalarımızın ve danışanlarımızın ihtiyacı doğrultusunda planlanmış haftalık, 2 haftalık ya da aylık terapi ve tedavi seansları şeklinde devam edebilmektedir. Tedavinizin sıklığı görüşme yaptığınız terapistiniz ve sizin özel durumunuza göre birlikte düzenlenecektir.

3. Size gerekli zamanı ayırabilmemiz için görüşmelere planlanmış randevular doğrultusunda gelmenizi beklemekteyiz. 

Hizmetin sağlıklı yürütülebilmesi için merkezimize randevunuzdan 10dk önce gelmenizi, bu bekleme süresinde kayıt ve ücret ödeme işlemlerini yapmanızı istemekteyiz.

4. Randevu oluşturduktan sonra iptal etmek istediğinizde 2 gün öncesinde haber vermelisiniz. 

Terapi seanslarında 2 gün öncesinde bilgilendirme yapılmamışsa, iptal olan seansa başka hasta ya da danışan alınmaz o seansın  ücreti hasta ya da danışanımız tarafından ödenir.

5. Seansa geç kaldığınızda seans geldiğiniz vakitte başlar ve önceden planlanan saatte sonlandırılır.

6. Görüşmelerimiz 50 dk sürmektedir, ilk görüşmeler ve çift görüşmeleri 50 dk dan uzun sürebilir.

7.Randevu dışında görüşme talep edildiği takdirde tıbbi aciliyet durumuna göre değerlendirme yapılacak acil durum gerektiğinde hastaneye sevk sağlanır. 

Aciliyet  gerektiren durumlar dışında zihninizde biriken konuların sağlıklı ve verimli bir şekilde çalışılabilmemiz için konuları seansa getirmenizi önermekteyiz.

8.Randevusuna haber vermeyerek iki kez üst üste gelmeyen kişilerin takibi ve tedavisi sonlandırılır.

9. Birimimizde psikoterapi uygulandığından, bekleme sırasında sessizliğe azami dikkat etmenizi diğer hasta ve çalışanların dikkatini dağıtacak yüksek sesle konuşmak, cep telefonuyla konuşmak tartışmak gibi davranış ve tutum içinde olmamanızı beklemekteyiz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.