Psikoterapi Kuralları Nelerdir?


Genel Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezlerinde Kurallar Nelerdir?


Her psikoterapistin uyması gereken mesleki etik kurallar mevcuttur.

Hekimlik kuralları ve etik ilkeleri terapi seanslarında da geçerlidir.

Bu kurallar şu şekilde özetlenebilir:

  • Her terapist hastasına mesleki özen göstermek zorundadır. Hastanın bilgi sahibi olmamasını, çaresizliğini kötüye kullanamazlar. 

  • Hastalarına tedavi süreci hakkında bilgi vermelilerdir.

  • Terapinin neden gerekli olduğu,Tedavinin türü, planı, alternatif tedavi yolları, tedavinin riskleri, ücretlendirmesi, hangi şartlarda ücretin ödeneceği, seansın süresi ve sıklığı, her zaman mümkün olmasa da genel hatlarıyla tedavinin süresi hakkında hastalara bilgi vermek gerekir

  • Her tedavi için hastanın onayı alınmalıdır.

  • Her terapistin sır saklama yükümlülüğü vardır.

  • Her hastanın terapistini seçme ve değiştirme hakkı vardır.

  • Terapistler hastadan aldıkları bilgileri kişisel çıkarları için kullanamaz.

  • Psikoterapistlerin hastalarıyla her türlü cinsel yakınlaşması yasaktır.

  • Psikoterapistler; hastalarına cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, sosyal statü, milliyet, etnikköken, politik görüş ve din açısından saygı duymak zorundadır. Bu özellikleri nedeniyle hiçbir hastaya ayrımcılık yapamaz.

  • Psikoterapistlerin mesleğini icra ettikleri mekânlar, özel yaşam alanlarından ayrıolmak zorundadır.

Bu genel kurallar dışında her psikoterapi ekolünün kendi içinde belirlediği sınırlar ve kurallar olabilir.

Bu kurallar görüşmenin yapılacağı zaman, yer, süre, ücretlendirme, hangi koşullarda ücretin talep edileceği, seansların nasıl iptal edileceği gibi özel kuralları içerir.


Psikoterapi Kuralları Nelerdir? ile ilgili diğer yazılar

Psikethica İstanbul Psikiyatri & Psikoterapi Merkezi Kuralları Nelerdir?