Tedavisini Yürüttüğüm Hastalıklar


Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve İlişkili Bozukluklar

Travma ve Stres Etkenleri İle İlişkili Bozukluklar

Depresif Bozukluklar

Bipolar ve İlişkili Bozukluklar

Şizofreni Spektrumu ve Diğer Psikotik Bozukluklar

Somatik (Bedensel) Belirti ve İlişkili Bozukluklar

Psikosomatik Bozukluklar


Dissosiyatif Bozukluklar

Uyku Bozuklukları


Beslenme ve Yeme Bozuklukları

Cinsel İşlev Bozuklukları

Yıkıcı Davranış, Dürtü Kontrolü ve Davranım Bozuklukları

Madde Kullanımı ve Bağımlılık İle İlişkili Bozukluklar

Kişilik Bozuklukları

Uyguladığım Tedaviler


Psikiyatrik Muayene / Değerlendirme


Psikiyatrik Bozuklukların İlaç İle Tedavisi


Psikoterapiler

 • Varoluşçu Psikoterapi
 • Psikodrama
  • Monodrama
  • Psikodramatik Grup Terapisi
 • Dinamik Yönelimli Destekleyici Psikoterapi
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapi
 • Eklektik Yaklaşım
 • Soruna Yönelik Terapiler ve Danışmanlık Hizmetleri
  • Travma Terapileri
  • Cinsel Terapi
  • Aile / Çift Terapisi ve Danışmanlığı
  • Bağımlılık Tedavisi / Terapisi ve Danışmanlığı
  • Yas Terapisi