Yapılan çalışmalarda bazı ilaç gruplarının bazı hastalıklarda etkililiği açısından anlamlı farklar olsa da etkililikte ve yan etkilerde bireysel farklılıklar her zaman gözlenir.

Bir ilacın etkililiği kısmen öngörülebilir.

Bu yolda, kontrol gruplarıyla yapılan karşılaştırmalı çalışmalar ve klinik deneyim önemli yol göstericidir.

Kanıta dayalı bilgi olmazsa olmaz rehber ve yol göstericidir.

Kanıta dayalı bilgilerden elde edilmiş algoritmalar tedavi süreçleri ve ilaç seçimleri konusunda önemli bilgiler sunar.

Bunun yanında hasta ile hekim arasında kurulan ilişki, hastanın beklentileri, yan etkilere karşı tutumu tedavi sürecinde önemli belirleyenlerdir.

O nedenle ilaç seçimi hasta ile işbirliği halinde bireysel değerlendirme ile olgu merkezli olarak belirlenir.

Doğru tanı, doğru algoritma, klinik deneyim, doğru iletişim ve beklentilerin belirlenmesi ilaç seçiminde başarılı kılacak bileşenlerdir.