Psikolojik durumların ve psikiyatrik bozuklukların tedavisinde ilaç kullanımı genellikle önyargıyla karşılanan bir durumdur.

İnsanlar bazen ilaç kullanımı konusunda mesafeli tutum sergileyebilir.

İlaçların bağımlılık yaptığı, ağırlaştırdığı, uyuşturduğu, uyku yaptığı, fayda vermediği sıkça dile getirilen yanlış inanışlar arasındadır. 

Bazı insanlar var olan problemlerin eğer ilaçla çözülecekse bu problemi kendileri çözmediği, ilaçla çözüldüğü düşüncesi ile  ilaçlara mesafeli tutum sergileyebilir.

Bu durumlar  sıklıkla muayene odasında karşılaştığımız tutumlardır.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki psikiyatrik ilaçlar dediğimizde tek bir ilaç grubundan bahsetmiyoruz.

Psikiyatrik ilaçlar kategorisinde depresyonu giderenden, kaygıyı azaltana, uykuyu açandan, uykuya yardımcı olana, dikkati artırandan, düşünceleri organize edene, uyanık tutandan, sakinleştirene, duygudurumu düzenleyenden, algıların etkileyene  geniş bir yelpazede ilaç grubuyla karşı karşıya olduğumuz bilinmelidir.

İlaçlar hakkındaki yanlış inanışlar bazen kişileri yanıltarak, tedavi sürecini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Bazen kişiler ilaç sözcüğünü duyduğu anda tedaviden vazgeçebilmektedir.

İlaç konusundan bahsettiğimizde genel bir anlam çıkarmak çoğu zaman yanlıştır.

Her bir grup ilacın hatta her bir ilacın birbirinden başka etkileri olduğu bilinmeldir.

Yapılan bilimsel çalışmalarda bazı ilaçların uygun tanı ve tedavide etkinliği kanıtlanmıştır.

İlaçlar hakkında önyargılar, yanlış inanışlar, ilaçsız konuşarak da problemlerin çözülebileceğine dair yanlış yönlendirmeler tedaviye başlamayı geciktirmekte ve durumların komplike olmasına neden olabilmekte ve tedaviye güçleştirebilmektedir.

İlaçlar doktor kontrolünde, uygun tanıya, uygun tedavide, uygun süreyle ve uygun dozda kullanıldığında çoğu zaman etkilidir ve tedavide kısa sürede yanıt alınmasını sağlayabilir.