İlk psikiyatrik görüşme tanının belirlenmesi için yapılır.

Tanısal görüşme olmasının yanında teröpatik müdahaleler de olabilir.

Bilgilerin yeterli olmadığı zamanlarda ilk görüşme birkaç seans sürebilir.

Bilgiler yeterli olsa da süreci değerlendirmek hastayı uzunlamasına takip etmek ve gidişatı değerlendirmek için tanısal görüşmelerin süresi birkaç seans olabilir.

Bazen çeşitli testler istenerek tanıdaki kafa karışıklıkları giderilmeye ya da rahatsızlığın şiddeti anlaşılmaya çalışılabilir.

Psikiyatrik görüşmelerde aşağıda yazılı alanlarda bilgi toplanır, değerlendirmeler yapılır ve tedavi süreci planlanır.

1. Kimlik Bilgileri

2. Hastanın ana şikayeti

3.Şimdiki Hastalığın öyküsü

4.Geçmiş psikiyatrik öykü

5. Sigara, alkol, madde kullanımı

6.Geçmiş tıbbi öykü

7.Aile Öyküsü

8.Gelişimsel ve sosyal öykü

9.Sistemlerin Gözden geçirilmesi

10.Ruhsal durum muayenesi

11.Gerekiyorsa fizik muayene için hastanın yönlendirilmesi, psikiyatristler genelde zorunlu acil haller dışında fizik muayene yapmamayı tercih ederler. Hastane ortamlarında yatarak tedavi yapılan merkezlerde fizik muayene gerekli koşullar altında yapılabilir.

12.Psikolojik Formulasyon

13. Tanı

14. Tedavi Süreci