Psikiyatrik görüşme diğer tıbbi branşların muayenesiyle aynı tıbbi etik kurallar ve sınırlar içerisinde gerçekleştirilir.

Psikiyatrik görüşmenin en önemli özelliklerinden biri organik bir neden düşünülmediği takdirde muayenenin büyük kısmının görüşme sırasında hastanın ruhsal durum değerlendirilmesinin yapılması şeklinde konuşarak ve gözleme dayalı olarak yapılıyor olmasıdır.

Ruhsal değerlendirme sırasında tanısal ölçütlere dayalı bilgi edinilmeye, içinde bulunulan durumun diğer tıbbi nedenlere bağlı olup olmayacağı hakkında ayırıcı tanıya gidilmeye çalışılır.

Ayırıcı tanı tedavinin doğru bir şekilde düzenlenmesi ve gerektiğinde ilgili branşa hastanın yönlendirilmesi için kritiktir.

İyi yapılan bir psikiyatrik görüşme hastayı bir bütün olarak değerlendirir. Biyopsikososyal unsurlar eşliğinde hastayı anlamaya çalışır. 

Hasta ile işbirliği önemlidir. Hem tedavinin düzenlenmesinde hem de takiplerde hasta ile birlikte hareket edilir.

Psikiyatrik görüşme hasta muayene odasına girdiği anda başlar. PSikiyatrist bilgisi ve klinik deneyimi doğrultusunda tanısal ölçütlere dayanarak hastadan aldığı öyküyle tedavi ve tanı sürecini hasta ile birlikte ele alır.

Bütün bu eksende kitaplarda tüm hastalıklar yazılı olmasına rağmen bilinmelidir ki hem tedavi sürecinde hem de değerlendirme sürecinde hastalık yoktur, hasta vardır. Her hastanın biricikliği gibi tedavi süreci de aynı tanıyı alan hastalarda bile farklılıklar gösterir.