Psikodinamik terapiler, Freudun geliştirmiş olduğu klasik psikanalizin çağdaş düşünceye uyarlanması ve güncel şartlarda uygulanmasına dayalı bir terapi yöntemidir.

Psikodinamik terapide, terapist insanlara duygularını, düşüncelerini, erken yaş tecrübelerini ve inançlarını gözden geçirerek hayatlarını ve günümüzdeki sorunlarını anlamaya ve zaman içinde geliştirdikleri kalıpları değerlendirmeye yardımcı olur. 

Psikodinamik terapiyi diğerlerinden ayıran başka bir şey de semptom ve davranışlardan ziyade zihinsel ve duygusal deneyimlere odaklanmasıdır.

Psikodinamik terapilerde terapistin en önemli görevlerinden biri danışanın geçmişini araştırmaktır. 

Danışanın çocukluk ve erken yaş deneyimlerinin tartışılması muhtemelen psikodinamik oturumların büyük bir kısmını alır. 

Bu, açık uçlu diyalog ve sorularla yapılır. 

Sürecin bir kısmı, olumsuz ve çelişkili duyguları ve bastırılmış duyguları tanımak, kabul etmek, anlamak, ifade etmek ve üstesinden gelmektir. 

Danışan kendisini mevcut duygulara ve ilişki modellerine bağlamak için daha önceki deneyimleri derinlemesine araştırır ve analiz eder. 

Terapistinin de yardımıyla, danışan tekrar eden düşünce kalıplarını değiştirebilir ve yardımcı olmayan, işlevsiz savunma mekanizmalarını ve sağlıksız ilişkilerini bırakabilir.

Psikodinamik terapi, bireylere, çiftlere, ailelere veya gruplara kısa veya uzun vadeli terapi olarak uygundur. 

Kısa psikodinamik terapiler daha amaç odaklıdır ve 15 ila 25 seans kadar sürebilir. 

Benlik gücü iyi olan, sorununun belirli bir odağı olan, değişmek için güçlü bir istek taşıyan ve sosyokültürel düzeyi görece yüksek bireyler bu tür terapiden daha çok fayda görürler. 

Ciddi kişilik bozukluğu olanlar kısa süreli psikodinamik terapilerden fayda görmezler. 

Kısa süreli psikodinamik terapiler, depresif bozukluk, kaygı bozuklukları, yaşam olaylarına (boşanma, terkedilme, aldatılma vb.) bağlı gelişen uyum bozuklukları gibi durumların tedavisinde etkin olarak kullanılır. 

Buna karşın, uzun süreli psikodinamik terapiler daha ucu açık bir terapi biçimidir.

Kaygı bozukluklarından kişilik bozuklarına kadar geniş bir yelpazede birçok sorunun tedavisinde kullanılır.